Chính sách bảo mật thông tin

1. Hình thức và nội dung thu thập thông tin

+ Khi khách hàng đăng ký đặt hàng hoặc nhận thông báo tin tức khuyễn mãi, chúng tôi sẽ yêu cầu quá khách nhập một số thông tin cơ bản như sau
– Họ và tên
– Số điện thoại
– Email
– Địa chỉ
– Còn lại sẽ là thông tin về sản phẩm và thời hạn bảo hành

 

2. Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin

– Chúng tôi sử dụng thông tin khách hàng để vận chuyển hàng, để theo dõi bảo hành sản phẩm
– Sử dụng thông tin khách hàng để gửi thông báo khuyến mãi của cửa hàng và chăm sóc khách hàng được tốt hơn
– Chỉ sử dụng trong phạm vi nội bộ cửa hàng không cung cấp thông tin khách hàng cho đơn vị nào khác

3 Cam kết

– Thông tin khách hàng được lưu giữ vào bảo mật tuyệt đối tại cửa hàng không bị dò dỉ hay cung cấp hay bán thông tin cho đơn vị nào khác.

Địa chỉ: Đại Hà, Kiến Thụy, Hải Phòng
Website: www.loahaiphong.com
Điện thoại: 0904-678-666