So sánh

So sánh sound card v8 và sound card v9

Năm 2016 và 2017 nếu nói đến bộ hát livestream thì mọi người sẽ nhắc nhiều nhất đó là bộ hát XOX K10 và đây cũng là bộ hát bán chạy nhất trong xuốt 2 năm đó. Khoảng giữa năm 2018 có sự xuất hiện của Sound card V8 đã làm thay đổi sự quan tâm cũng như lựa chọn của anh chị em và có thể nói là nó đã thay thế vị trí của sound card K10. Tiếp theo sound card V8 thì V9 và V10 cũng được…

Read More