Sansui SG2-15-5

Bảng mạch Sansui SG215

Bảng mạch Sansui SG215 hỗ trợ rất các nút hiệu chỉnh âm thanh loa

Bài viết liên quan